Informatie donateurs

Per 1 januari 2021 zijn wij aangemerkt als ANBI. Dit houdt in dat wij bij de belastingdienst geregistreerd zijn als Algemeen Nut Beogende Instelling.

Giften van donateurs aan ANBI’s tellen mee voor de giftenaftrek van de inkomstenbelasting. Wie periodiek (meerdere jaren achtereen) schenkt aan een ANBI kan deze schenkingen voor 100% aftrekken. Hiervoor bestaat geen maximum. (NB. De Belastingdienst stelt wel een aantal eisen aan periodieke schenkingen: donateurs moeten om voor 100% aftrek in aanmerking te komen ten minste 5 jaar achtereen ongeveer eenzelfde bedrag overmaken aan dezelfde organisatie. Vroeger moest een dergelijke schenkingsovereenkomst worden vastgelegd door een notaris. Nu is een overeenkomst tussen de schenker en het goede doel voldoende.

Voor advies hierover raden wij u aan om met uw belastingadviseur of boekhouder de mogelijkheden hiervoor te bespreken, of bekijk de informatie van de Belastingdienst over dit onderwerp.