Sterilisatiecampagne Tuty Trust in Sri Lanka

Sinds december 2019 zijn wij in contact met Shobha Wijekoon, wonend in Sri Lanka, en contactpersoon voor de organisatie Tuty Trust.
Regelmatig organiseren zij een sterilisatiecampagne in Sri Lanka waar zij met het team van Tuty Trust in Sri Lanka en dierenartsen een dag lang (of soms meerdere dagen achtereen) zwerfdieren gaan neutraliseren, zodat voortplanting niet meer mogelijk is. Op deze dagen worden ook vele dieren medisch behandeld en gevaccineerd.

Net als in vele Europese landen is ook in Sri Lanka het aantal zwerfdieren zeer hoog. Daarbij is ook nog sprake van armoede onder de bevolking, waardoor de zorg voor de dieren vaak niet al te hoog op het prioriteitenlijstje voorkomt. Gelukkig zijn er prachtige zielen die zich het lot van de dieren aantrekt en hier iets aan doen om de ellende die dagelijks op straat zichtbaar is te verminderen. Shobha is hier een van, maar zij kan dit niet zonder hulp.

Samen met Stichting Catties Angels hebben we een prachtige samenwerking opgezet, waarbij Catties Angels de sterilisaties vergoed, en wij de kosten voor de overige medische behandelingen op ons kunnen nemen (deels). Ter indicatie: een sterilisatie kost ongeveer € 13,00 per hond incl. de benodigde nazorg. Voor € 5,00 extra per hond worden ook de vaccinaties en kleine medische behandelingen uitgevoerd. Voor enkele honden met grotere problemen waar een operatie/amputatie voor nodig is, is dit gemiddelde bedrag per hond voldoende om ook deze behandelingen voor uit te kunnen voeren.

Klik hier voor meer informatie over Adopt a dog in Sri Lanka, tot voor kort via waar de sterilisatiecampagnes werden georganiseerd. Shobha heeft echter kort geleden de organisatie Tuty Trust opgericht, zodat er een onderscheid gemaakt kan worden tussen de outreach camps (de sterilisatiecampagnes, via Tuty Trust) en de adoptie van de honden (via Adopt a Dog in Sri Lanka), op dit moment heeft Tuty Trust nog geen eigen facebookpagina of website.

Doneren kan rechtstreeks naar onze bankrekening IBAN:
NL 43 SNSB 0787 4809 83 t.n.v. Stichting Save a Stray o.v.v. van Medische kosten Tuty Trust.
Of maak gebruik van onze betaallink: https://bunq.me/StichtingSaveaStray o.v.v. Tuty Trust.

Het vrijwilligersteam van Tuty Trust in Sri Lanka
Het vrijwilligersteam van Tuty Trust in Sri Lanka